Täktansökan Slite - dokument

Här finner du de handlingar och dokument som rör ansökningarna.

Dokument 2022

Ansökan samt dokument tillhörande ansökan inskickad 2022-04-18 (totalt 27 dokument)

Dokument 2021

 

 

Dokument 2020
Dokument 2019
Komplettering 2018
Ansökan 2017

Bilagorna om samrådsredogörelse och sakägare innehåller namn- och adressuppgifter och publiceras därför inte här, men kan begäras ut från domstolen.

Samrådsunderlag 2016

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite