Så här tillverkas cement

För att tillverka cement behövs kalksten och märgelsten som är en lerblandad kalksten. Båda bergarterna bryts i täkter nära fabrikerna.

Den brutna stenen transporteras, krossas och mals till ett fint mjöl som förvärms innan det når cementugnen. Där upphettas mjölet till cirka 1 450 grader och omvandlas till en mellanprodukt som kallas klinker. Klinkern kyls ner och mals tillsammans med mindre mängder sand och gips. Det grå pulver som bildas är cement, som är bindemedlet i betong.

Genom olika malningsprocesser och tillsatsmedel får vi olika typer av cement, exempelvis anläggningscement, byggcement, snabbhårdnande cement och cement för injektering. Vår senaste cementsort, Bascement, har en inblandning av flygaska vilket ger den goda egenskaper samtidigt som den ger mindre koldioxidutsläpp per färdigt ton cement.

Tillverkningen sker i en så kallad processindustri. Det innebär att produktionen ständigt är igång, dygnet runt, år efter år med planerade stopp för underhåll och reparationer. 

Cementa har tre fabriker: i Degerhamn på Öland, Skövde i Västergötland och i Slite på Gotland. På dessa platser finns det viktiga råmaterialet kalksten.

Tillverkningsprocessen steg för steg >>

(utrustningen varierar något mellan de olika fabrikerna)

cementproduktion.jpg.

Cement och klimatet

Se filmen om vår nollvision för koldioxidutsläpp.

Cirkulär ekonomi

Ett sätt för oss att hushålla med resurser och värna om miljön. Hör Kerstin Nyberg och Claes Kollberg berätta om hur de arbetar med detta lokalt.