Ultrafin 12

Ultrafin 12 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett microcement för mycket krävande injekteringar. Ultrafin 12:s extremt goda intränglingegenskaper har åstadkommits genom en extrem finmalning av speciellt lämplig klinker, till en för injektering anpassad kornkurva.

Tunnel.

Ladda ner

Liknande produkter