Vad har vi lärt oss så här långt?

I upphandlingen till Viva-projektet är mängden cementklinker fastlagd och det ställdes tidigt krav på betongen att minska dess klimatpåverkan. Prefabtillverkaren kan alltså inte ändra på andelen klinker i bindemedlet eller använda mer bindemedel för att exempelvis snabba på härdningen. De krav som Riksbyggen ställer på betong tillsammans med de övriga materialoptimerade lösningarna har medfört en beräknad minskning av klimatpåverkan med 30-35 %. 

Ingen skillnad i klimatpåverkan från stommar av betong och trä enligt rapport
Bygget av Brf Viva i Göteborg pågår just nu, och en ny livscykelanalys visar på en stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongstommarnas tillverkningsprocess. Livscykelanalysen som gjorts inom ramarna för projektet Positive Footprint Housing, presenteras i rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ”. Rapporten är en del av förprojekteringen inför byggandet av Brf Viva och visar bland annat att det finns ingen signifikant skillnad i klimatpåverkan mellan alternativen trä och betong

Rapporten lyfter fram att:

  • Det finns ingen signifikant skillnad i klimatpåverkan mellan stomalternativen betong och trä.
  • Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen går det att minska miljöbelastningen.
  • Då Viva-projektet går ut på att skapa ett hållbart koncept för framtiden har Riksbyggen valt 100 års livslängd vid livscykelanalys.

Läs även "Liknande klimatpåverkan från stommar av betong och trä enligt rapport"

Cementa och Brf Viva - start