Cementa är kvalitet, kunskap och hållbarhet

Cementa AB tillverkar cement i Sverige och säljer det i bulk/lösvikt. Säckad cement och betongblandningar i säck tillhandahålls i byggvaruhandeln, som också ger råd om användningen. Cementa AB ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement.

Svenska Betongföreningens guldmedalj tilldelades Christer Ljungkrantz
Domstolsförhandlingar om Skövdefabrikens täkttillstånd
Konjunkturrapport hösten 2016
2016 oktober 17

Svenska Betongföreningens guldmedalj tilldelades Christer Ljungkrantz

Christer Ljungkrantz tilldelades den 13 oktober 2016 Svenska Betongföreningens guldmedalj. Han fick priset för att varit en ledande auktoritet inom betongutvecklingen i över 30 år. Christer har arbetat vid Cementas forskning och utvecklingsavdelning sedan 1988.
2016 oktober 7

Domstolsförhandlingar om Skövdefabrikens täkttillstånd

Under denna vecka har nya domstolsförhandlingar hållits i Mark- och miljööverdomstolen, angående Skövdefabrikens ansökan om nytt täkttillstånd från mars 2017. 
2016 oktober 3

Konjunkturrapport hösten 2016

Den redan höga nivån av byggandet i Sverige kommer att fortsätta under resterande delar av 2016 enligt Cementas konjunkturrapport.