Cementa är kvalitet, kunskap och hållbarhet

Cementa AB tillverkar cement i Sverige och säljer det i bulk/lösvikt. Säckad cement och betongblandningar i säck tillhandahålls i byggvaruhandeln, som också ger råd om användningen. Cementa AB ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement.

24. september 2014

Nominering till årets betongforskare

På Betonggalan, som är samhällsbyggnadssektorns största mingelfest, delas det ut priser till  personer som utmärkt sig inom olika områden kopplat till betong. I år är Bodil Hökfors på Cementa nominerad till priset för årets betongforskare.   

24. september 2014

Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä

Byggsektorns materialtransporter är en viktig del av samhällets utveckling men påverkar samtidigt människor och vår miljö. Dessa transporters miljöpåverkan är något som nu undersöks av Lunds Tekniska Högskola och Cementa AB som en första del i ett forskningsprojekt. Studien visar på att materialtransporter i husbyggandet har stor betydelse. Utsläppen uppgår i genomsnitt till 613 kg koldioxid per lägenhet för betong och 920-1131 kg koldioxidutsläpp per lägenhet för träprodukter.
17. september 2014

Cementa och LTH ger klarhet i olika stommaterials marknadsandelar

Under de senaste 15 åren har stora satsningar gjorts på att utveckla nya stomsystem för flerbostadshus. Effekten av dessa satsningar har nu följts upp av Lunds Tekniska Högskola och Cementa AB som visar att inga större förändringar i stomtypers marknadsandelar har skett under de senaste åtta åren. Redovisad forskning visar på att andelen tunga stommar i alla flerbostadshus är fortsatt helt dominerande. Uppgifterna bygger på resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola samt statistik inhämtad från Statistiska Centralbyrån.
Nominering till årets betongforskare
Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä
Cementa och LTH ger klarhet i olika stommaterials marknadsandelar