2016 december 9

Studentgrupp från Cementa en av de globala vinnarna i tävling kring biologisk mångfald i byggmaterialindustrin

De tre biologistudenterna från Linnéuniversitetet, Emma Svahn, Marcus Hall och Sandra Nilsson, tog första pris i kategorin Biodiversity management. Bland totalt 94 projekt utsågs det svenska laget till en av sex vinnare i slutfinalen av forskningstävlingen Quarry Life Award. Tävlingen arrangeras av HeidelbergCement-koncernen, där Cementa ingår.  

Qla2016.

De svenska studenterna har under våren studerat hur anlagda våtmarker i en täktmiljö där man bryter kalksten kan vara positivt för växter och djur. Arbetet som genomfördes vid Cementas anläggning i Degerhamn på Öland, har resulterat i ett antal rekommendationer för hur våtmarker bör utformas för att uppnå bästa effekt.  

– Jag är glad för studenternas skull eftersom jag vet att de har arbetat hårt med det här. Dessutom är det roligt att de kunnat ge oss som företag ny värdefull kunskap om hur vi aktivt kan förbättra villkoren för biologisk mångfald i täktmiljöer, inte bara i Degerhamn utan i alla våra täkter. Studenterna belyser en fråga som är viktig för hela branschen, säger Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig på Cementa. 

Finalen avgjordes i Bryssel den 8 december. Utöver HeidelbergCements vd och koncernledning var bland annat generaldirektören för miljö i EU-kommissionen, Daniel Calleja-Crespo, på plats och han framhöll i sitt tal att bevarande av biologisk mångfald är avgörande för vår planets överlevnad.

Sandra Nilsson från det svenska vinnarlaget säger att deltagandet i Quarry Life Award, där de även vann den regionala delen i november, har stärkt deras självförtroende inför den fortsatta karriären. Att Cementa tar till sig deras resultat är ett kvitto på att deras arbete kan göra skillnad på riktigt.

– Det har varit kul att se hur aktivt Cementa i Degerhamn arbetar med dessa frågor, det är tydligt att företaget ger och kan ge mycket tillbaka till naturen samtidigt som de utvinner kalksten, säger hon.

De tre projektmedlemmarna förklarar att arbetet har gett dem nya insikter om att det går att återskapa naturmiljöer, och att ett initiativ som Quarry Life Award visar hur det kan göras i praktiken.

– De som arbetar med industri är bra på industriarbete, vi biologier kan den biologiska delen – självklart ska vi samarbeta med varandra, för båda delarna behövs i samhället, säger Emma Svahn.

För mer information kontakta Kajsa Hebeler, Project Manager Sustainability och koordinator för Quarry Life Award HeidelbergCementNorthern Europe, tel. 0721 673230, kajsa.hebeler@heidelbergcement.com eller Staffan Johnsson, miljöchef Cementa i Degerhamn tel. 0709 75 21 65, staffan.johnsson@heidelbergcement.com.  Läs mer om tävlingen och bidragen på www.quarrylifeaward.se

Om Quarry Life Award
Den globala byggmaterialkoncernen HeidelbergCements tävling Quarry Life Award riktar sig till studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur. Genom initiativet vill företaget stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden.