Cementas tillstånd till fyra års kalkstensbrytning i Slite har vunnit laga kraft

Cementa meddelas tillstånd att bryta kalksten i Slite i fyra år

Ett välkommet besked inför framtiden

Cement för hållbart samhällsbyggande

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementprodukter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

I fokus just nu

 • Ett välkommet besked inför framtiden

  Jag tror att det är få boende på Gotland som har missat domstolsbeslutet om att vi här i Slite kan fortsätta bryta kalksten i fyra år till. Det är ett viktigt besked som jag hoppas ska bidra till lite arbetsro under de kommande åren. Vi arbetar för en trygg och långsiktig cementtillverkning, samtidigt som vi växlar upp den betydelsefulla klimatomställning som pågår här i Slite.
 • Cementa meddelas tillstånd att bryta kalksten i Slite i fyra år

  13 december kom beskedet att mark- och miljödomstolen beviljar Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland.
 • Biobetong minskar klimatavtrycket i Majorna

  I HSB:s nya kvarter Spanjoletten i Fixfabriksområdet i Göteborg används klimatförbättrad betong i bjälklagen. ”På så sätt minskas koldioxidbelastningen med 39 procent för dessa bjälklagselement,” säger Robert Aldeborg, ansvarig säljare på Abetong som levererat de prefabricerade elementen.
 • Fakta om den korta ansökan

  Cementa har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att få fortsätta bedriva kalkstensbrytning vid Västra brottet och File hajdar-täkten under fyra års tid. Ansökan omfattar en mycket begränsad utökning av täkternas befintliga storlek. Här hittar du en sammanfattning och frågor och svar om Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd om fyra år.
 • Vi ska lösa klimatfrågan, men först vattnet

  Öppet brev från Cementas fabrikschef i Slite, Matilda Hoffstedt.
Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen