Cement för hållbart samhällsbyggande

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

Värdefull dialog för att lösa klimatutmaningarna
Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen
Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen
2018 april 25

Värdefull dialog för att lösa klimatutmaningarna

Färdplan header.
Under onsdagen överlämnades bland annat färdplanerna för cement- och betongbranschen till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin vid ett seminarium i Rosenbad.
2018 april 23

Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

Kista.
På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra näringslivsrepresentanter statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Syftet är att beskriva utmaningar, möjligheter och behovet av politiskt agerande inför samhällets omställning till klimatneutralitet år 2045.
2018 mars 21

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

I höstas lanserades en nyutgåva av Betonghandboken. Nu finns även ett helt nytt hållbarhetskapitel. Det ska komplettera Betonghandbokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion. Ansvarig för kapitlet är Cementas innovationschef Ronny Andersson, även adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.