Cementas konjunkturrapport 2022

Osäkert ekonomiskt läge försvårar prognos

Läs mer

Koncernledningen besökte Cementas fabrik: "Det svenska teamet har kommit långt". 

Läs mer

Vi ska lösa klimatfrågan, men först vattnet

Öppet brev från fabrikschef Matilda Hoffstedt

Cement för hållbart samhällsbyggande

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementprodukter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

I fokus just nu

Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen