Utsikt

Utsikt är Cementas informationsblad för närboende runt våra fabriker. Här kan du läsa om vad som händer på våra produktionsenheter, åtgärder som förbättrat miljön både inne vid och utanför fabriken, och träffa våra engagerade medarbetare.

Klicka på orterna för att nå arkivet från 2013 och framåt.

Kontakta redaktionen på info@cementa.se. Följ Utsikt och andra Cementa-nyheter via Facebook

 
Slite

- Målet om 75 % alternativa bränslen vid fabriken.
- Arbetet med klimatneutral cement och betong.
- Status i täktansökan
 

- Täktansökan – betydelsen av kalkstenen i Slite
- Återuppbyggnaden av bränslehallen efter branden i maj
- Quarry Life Award - initiativ som stärker naturen
 

- Kartläggning av väddnätfjärilen vid File hajdar inför den kommande täktansökan.
- Status i täktansökan.
- Västra brottet vattenfylls för att kunna använda det som processvatten.
- Jenny Sander, ny HR-chef i Slite. 
 

- Bättre miljö vid kvarnarna efter filterbyte
- Magasinet som kan minska vattenbristen på Gotland
- Ny täktansökan påbörjas
- Buller – åtgärder vid fabriken

- Buller – fakta och åtgärder vid fabriken
- Produktionsstart av Multicem – produkt med bra miljöprofil
- Inventeringar av naturen vid File Hajdar
- Industriväggen har piggats upp med graffitikonst
- Ny miljöingenjör Jon Hallgren
 

- Natura 2000: Industrin och naturvärden kan samsas på Gotland
- Förbättringar vid täktområdet för att gynna både natur och närsamhälle
- Underhållstopp – varför görs det och hur går det till?
- Alternativa bränslen: fabriken fick en utmärkelse och arbetet fortgår för att förbättra logistiken.
- Flera åtgärder har minskat buller från fabriken

Skövde

- Bostadsbyggandet driver behovet av cement
- Quarry Life Award - initiativ som stärker naturen
- Behovet av betong i samhället
- Säkerhetsövning som gav viktiga insikter
- Restmaterial används vid lokalt byggande
 

- Byggandet driver efterfrågan på cement
- Nya förpackningslinjen spar resurser och miljö
- Hälsa och säkerhet - Frida Sveider
- 35 % alternativa bränslen

 

- Miljövinst med den nya förpackningslinjen 
- Produktionsstart för klimatanpassade Bascement Skövde
- Ny omgång av Quarry Life Award – vilka tänkbara projekt finns i Skövde?
- Naturvärden i Skövde har kartlagts inför ansökan om det nya täkttillståndet.
- Två år utan skador vid fabriken .
 

- Täktansökan
- Den planerade efterbehandlingen
- Ett nytt grönområde som öppnas upp för allmänheten bredvid täkten
- Planerad flytt av Hållsdammsbäcken
- Inköp av ny borrigg som är både tystare och säkrare.

Degerhamn

- Täktansökan – i samklang med naturen
- Cement för framtiden
- Ny inköpschef Marcus Olsson
 

- Minskade stoftutsläpp efter filterbyte
- Förbättringar på Hälsa- & säkerhetsområdet
- Förberedelser för ny täktansökan 
- Nytt BirdLife-projekt om våtmarker
- Effektiva åtgärder mot buller
 

- Underhållsstoppet – så går det till
- Produktionsförsök för en ny klimatanpassad cementsort
- Användningen av alternativa bränslen för att minska koldioxidutsläppen
- Ny omgång av Quarry Life Award – vilka tänkbara projekt finns i Degerhamn?
- Ny inköpschef vid fabriken: Hans Sjögren
 

- Den nya naturstigen och fortsatt arbete för att stärka biologisk mångfald vid täkten
- Gammal deponi avslutas
- Algprojektet
- Nya hälsa och säkerhetsrådgivaren Johan Persson berättar om sina utmaningar.
- Förbättringar i fabriksmiljön
- Ny processingenjör Sandra Hilmersson 
 

- Det nya filtret som minskat stoftutsläppen drastiskt
- Algodlingen som är ett spännande samarbete mellan universitet och industri
- Säkerhetsfrågorna alltid i fokus
- Den nya biologiska mångfaldsplanen med specifika åtgärdsplaner per område runt täkten