Bascement Slite

Bascement är vår nya produkt som anpassats till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande. Betong med Bascement ger en lägre koldioxidbelastning på miljön. Ytterligare förbättringsfaktorer är ökad prestanda såsom högre 28-dygnshållfasthet, bättre arbetsbarhet och mindre behov av vatten och tillsatsmedel.Här kan du hämta hem information kring nya Bascement. Till höger finner du bland annat den tekniska beskrivningen för Bascement samt råd vid byte av cement.

Vill du ha mer information om lämplig blandning för olika betongarbeten klicka här.

Malmöterminal.

Liknande produkter