Klimatomställning i fokus när HeidelbergCements koncernchef besökte Cementa i Slite

Förra veckan var HeidelbergCements koncernchef Dr Dominik von Achten och ledningsgruppen från Tyskland på besök vid fabriken i Slite.

– Att besöka våra produktionsenheter och utbyta information med de kollegor som dagligen sköter vår verksamhet är en viktig och trevlig del av min roll som koncernchef. Här i Slite pågår ett av koncernens hittills största klimatförändringsprojekt. Det svenska teamet har kommit långt när det gäller att driva övergången till en mer hållbar verksamhet och en bredare användning av alternativa bränslen, sa Dominik von Achten.

HeidelbergCement har hittills initierat och presenterat ett tiotal CC(U)S-projekt över världen, där koldioxid ska fångas in och lagras eller återanvändas. Det första projektet var vid cementfabriken i Brevik i Norge, som nu är under konstruktion och klar för att tas i drift 2024. CCS-anläggningen i Slite är dimensionerad till att bli fyra gånger större, med möjlighet att producera klimatpositivt cement 2030.

"Vi har mycket att vara stolta över"

Gästerna besökte stora delar av anläggningen, och uppifrån det nästan 100 meter höga cyklontornet fick de en god utblick över orten Slite, hamnen och täktområdena. Därefter besökte de Driftcentralen där medarbetare på plats beskrev hur de från sina datorsystem styr hela cementfabriken dygnet runt, och optimerar olika parametrar såsom flöden och bränslen.

Fabrikschef Matilda Hoffstedt ledde rundturen.

– Det är värdefullt att få visa upp Slitefabriken för koncernledningen. Alla våra 230 medarbetare har mycket att vara stolta över. Vi producerar merparten av den cement som behövs för Sveriges alla byggprojekt. Vi utvecklar och förbättrar arbetet hela tiden och nu har vi gått in i en fas där vi siktar på att ställa om till klimatpositiv produktion 2030, sa hon.

Vi är fortfarande i ett osäkert läge med våra brytningstillstånd, men vi som arbetar här vet att vi kan producera cement i Slite på ett hållbart vis också på lång sikt. Det var viktigt att idag få visa det stora arbetet som görs vid fabriken både när det gäller lokala miljöfrågor och klimatomställningen, sa Matilda Hoffstedt.

Slite fabrik. Vid Slite hamn som ligger i anslutning till fabriken sker cirka 600 fartygsanlöp varje år. Det är en effektiv knutpunkt för både utlastning av cement och mottagning av bränslen och insatsvaror till cementproduktionen. Det är härifrån man planerar att skeppa ut den koldioxid som ska fångas in i CCS-anläggningen. Till höger Ernest Jelito, chef för affärsregionen NEECA där Northern Europe och Cementa ingår.

Slite fabrik utsikt. Cementa har tillsammans med vindkraftsföretaget OX2 tecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt skapa förutsättningar för en vindkraftspark på östra Gotland. Det är en del i arbetet för en kraftigt utbyggda energiförsörjning som är nödvändig för att kunna förverkliga en klimatpositiv cementproduktion i Slite. På bilden Dominik von Achten och Matilda Hoffstedt.

Slite, besök från Heidelbergs koncernledning.

Slite Driftscentralen. Processingenjör Anton Hermansson berättar om arbetet på Driftcentralen.

Slite underhåll. Besök i den mekaniska underhållsverkstaden, där en så kallad malvals för råkvarn 8 är inne för reparation.