Robert Larsson utsedd till Årets betongforskare

Robert Larsson, projektledare inom forskning och utveckling på Cementa, utsågs till årets betongforskare på Betonggalan 2022.

Robert disputerade i november 2021 vid Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för Konstruktionsteknik.

Robert belönas för sin forskning vars syfte var att analysera de faktorer som påverkar produktiviteten vid byggandet av betongstommar, och som ledde fram till en ny metodik för att beräkna konsekvenserna av väder och resursanvändning vid dessa byggprojekt.

Doktorsarbetet finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) samt Cementa AB.

Robert Larsson

Projektledare Utveckling