Samarbetspartners

Cementa AB har ett aktivit deltagande i och stödjer en rad organisationer främst i byggbranschen och byggmaterialbranschen. Vi är bland annat medlemmar i följande: 

Industrins Byggmaterialgrupp 
är en branschförening inom Svenskt Näringsliv som verkar för samverkanslösningar med samhället i frågor angelägna för byggmaterialindustrin och byggsektorn. 

Svensk Betong
är en branschförening för företag som tillverkar fabriksbetong eller betongvaror och/eller monterar betongprodukter. 

Svenska Betongföreningen 
är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.

Tidskriften Betong/betong.se
Svenska Betongföreningens tidskrift med webbplats.

Utmärkt! Samhällsbyggande
Den statliga Byggkommittén (Fi 2004:15) har i uppdrag att bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram för samhällsbyggnadssektorn som fått namnet, Utmärkt! Samhällsbyggnad. Cementa deltar som en så kallad förbättringsagent i rollen som ledande i utvecklingen av betongbyggandet i Sverige. 

Sweden Green Building Concil
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Swedish Standards Institue
SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder.