Cementas ansökan om ett kortare tillstånd avgörs i mitten av december

Nu finns nya prognosverktyget HETT22 för nedladdning

HETT22, som ersätter HETT11, är ett nyutvecklat prognosverktyg för simulering av betongens temperatur- och hållfasthetsutveckling i en konstruktion.

Läs mer och ladda ner

Nu inleds huvudförhandlingen om Cementas täktansökan i mark- och miljödomstolen

Cement för hållbart samhällsbyggande

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementprodukter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

I fokus just nu

 • Nu inleds huvudförhandlingen om Cementas täktansökan i mark- och miljödomstolen

  24 - 27 oktober 2022 prövas Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd i mark- och miljödomstolen. Cementas ansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområde. En dom väntas kring årsskiftet.
 • Vi ska lösa klimatfrågan, men först vattnet

  Öppet brev från Cementas fabrikschef i Slite, Matilda Hoffstedt.
 • Fakta om den korta ansökan

  Cementa har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att få fortsätta bedriva kalkstensbrytning vid Västra brottet och File hajdar-täkten under fyra års tid. Ansökan omfattar en mycket begränsad utökning av täkternas befintliga storlek. Här hittar du en sammanfattning och frågor och svar om Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd om fyra år.
 • Är det dags att ta fram en nationell plan för grön industriomställning?

  Om någon hade frågat mig för ett år sedan, om jag skulle kunna tänka mig en svensk femårsplan – ja, då hade jag nog bara skrattat.

 • Visst vill vi bygga Sveriges planerade infrastrukturprojekt med klimatpositiv cement?

  Nära 900 miljarder ska investeras i järnvägar, vägar och hamnar från norr till söder för att skynda på Sveriges klimatomställning. Satsningarna blir en del av en fundamental bas för ett robust och välfungerande samhälle. Gemensamt för de flesta av dessa betydande infrastruktursatsningar är att de är beroende av cement och betong för att bli verklighet. Trafikverket bedömer att det behövs 400 000 ton cement per år i deras verksamhet årligen och den siffran väntas stiga. 
Så tillverkas cement

Så tillverkas cement

Video om cementtillverkningsprocessen