Anläggningscement FA

Anläggningscement FA har klinkerandelen sänkts till 80 % genom ersättning med 15 % flygaska och 5 % kalksten. Preliminära LCA beräkningar visar att koldioxidutsläppen minskar med 20 % per ton tillverkat cement j ämfört med Anläggningscement. I dessa beräkningar ingår även utsläpp i samband med transport av flygaska.

Anläggningscement FA baseras på samma typ av lågalkalisk klinker med lågt innehåll av kalciumaluminater (C3A) som i Anläggningscement. Den inmalda flygaskan bidrar till att ytterligare förbättra beständighetsegenskaper såsom sulfatbeständighet och motstånd mot kloridinträngning och alkalikiselsyrareaktioner. Då cementklinkern är mer finmald har Anläggningscement FA jämförbar hållfasthetsutveckling som Anläggningscement med fortsatt moderat värmeutveckling.

Hållfasthetsutvecklingen hos Anläggningscement FA är dock fortsatt långsammare än Cementas övriga produkter, t.ex. Bascement och SH-cement, på grund av att klinkern är grövre i kombination med att flygaska inte bidrar till hållfastutvecklingen i tidig ålder.

Sundsvall.

Liknande produkter