Anläggningscement Slite

Anläggningscement är ett Typ CEM I Portlandscement som tillverkas i Degerhamn och Slite. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar. 

Partihallsleden.

Liknande produkter