Täktansökan Slite

Nedan kan du ta del av aktuella uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument relaterade till täktansökan i Slite på Gotland.

Bakgrund och nuläge täktansökan Slite

Därför är det viktigt med ett långsiktigt brytningstillstånd i Slite


Aktuella tillståndsansökningar
Cementa arbetar nu med två parallella ansökningar, som befinner sig i olika stadier. 

Kort ansökan om 4 år:

  • Huvudförhandling Mark- och miljödomstolen 24-28 oktober 2022, Visby+Slite.
  • Dom väntas 13 december.

Lång ansökan om 20-30 år:

  • Hösten 2022 sammanställs miljökonsekvensbeskrivning.
  • I början av 2023 skickas ansökan in till Mark- och miljödomstolen. 

Dokument knutet till ansökningarna finner du längst ner på denna sida. 

Dokument som rör korta ansökan (4 år)

2022

Förhandlingsordning Mark- och miljödomstolen i mål M 2724-22 (korta ansökan)

Cementas yttrande om synpunkter som inkommit kring Cementas ansökan om kort täkttillstånd, inskickat 1 september 2022 (Totalt 10 dokument)

Ansökan samt dokument tillhörande ansökan inskickad 2022-04-18 (totalt 27 dokument)

2021

Dokument som rör långa ansökan (+20 år)